OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ internetového obchodu BohataZahrada.sk je spoločnosť:

High Garden s. r. o.
Urbárska 948/18
Prievidza  971 01
IČO: 46084967
IČDPH: SK2023285242
firma zapísaná v : OrSR Trenčín, odd. Sro, vl.č.24562/R

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Kupujúci potvrdením záväznej objednávky súhlasí s Obchodnými podmienkami ustanovenými predávajúcim. Tieto podmienky upravujú vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorý sa nimi riadia, a ktoré sú pre obe strany záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho – High Garden s.r.o. a jeho zákazníkov – kupujúcich a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy, resp. sú jej nedeliteľnou súčasťou.

1) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

 • Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke. Rozmery, hmotnosť, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach a iných médiách sú údaje vychádzajúce z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás budeme samozrejme bezodkladne informovať. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len nepoškodený tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci predpisom a nariadeniam, ktoré platia na území Slovenskej republiky.
 • Podmienkou pre naplnenie platnosti Vašej elektronickej alebo akejkoľvek objednávky – zmluvy o kúpe tovaru je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí, ako napr.: tovar, tel. kontakt, adresa… O správe takto poskytnutých informácii  sa bližšie dočítate na https://bohatazahrada.sk/ochrana-osobnych-udajov/
 • V prípade, že v priebehu doby, keď bol tovar objednaný, prišlo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim upraviť, alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké právo si vyhradzujeme aj v prípade, kedy výrobca objednaný produkt prestane vyrábať alebo uvedie na trh novú verziu.

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

 • Záväzné potvrdenie objednávky po preverení dostupnosti a termínu dodania vám zašleme e-mailom alebo potvrdíme telefonicky. Potvrdenie je zasielané spravidla do 24 hodín, v prípade zaslania objednávky v dňoch pracovného pokoja a počas štátom uznaných sviatkov si vyhradzujeme právo zaslať potvrdenie objednávky v najbližší pracovný deň po uskutočnení Vašej objednávky.
 • O odoslaní tovaru, prípadne možnosti osobného odberu budete informovaní taktiež e-mailom alebo telefonicky.
 • V prípade akýchkoľvek nejasností Vás budeme, samozrejme, kontaktovať. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky.

4) STORNO OBJEDNÁVKY/ NEPREBRATIE ZÁSIELKY

 • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky predávajúcim iba v prípade, že predávajúci nesplní podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej záväznej objednávky alebo pri neprebratí zásielky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru – prepravné náklady.

5) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 • Kupujúci má podľa § 7 zákona č. 102/2014 zbierky zákonov právo odstúpiť od kúpnej  zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.
 • Kupujúci oznámi predávajúcemu odstúpenie od zmluvy emailom na mail@bohatazahrada.sk
 • Kupujúci, ktorý túto možnosť využije je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru – prepravné náklady. Je potrebné, aby kupujúci dodržal nasledovné podmienky:
  • Obdržaný, resp. prevzatý tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady späť na našu adresu predávajúceho uvedenú na https://bohatazahrada.sk/kontakt/
  • Tovar musí byť v pôvodnom obale, musí byť nepoškodený, nesmie byť použitý – len odskúšaný ako pri kontrole v predajni, musí byť kompletný vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.
  • Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o kúpe a Odstúpením od kúpnej zmluvy.
  • Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nedôjde k jeho prevzatiu. Pri osobnom  doručení je potrebné si dohodnúť termín vopred.
 • Po dodržaní podmienok odstúpenia od kúpnej zmluvy, peniaze za vrátený tovar vám zašleme prevodom na váš bankový účet do 14 dní od dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Vrátená cena bude vo výške vráteného tovaru bez ceny poštovného pri zakúpení tovaru.

6) BALNÉ, POŠTOVNÉ, PREPRAVA

 • Objednaný tovar si môžete osobne prevziať na prevádzke spoločnosti High Garden – https://bohatazahrada.sk/kontakt/ v rámci otváracích hodín, alebo Vám tovar zašleme kuriérskou službou na Vami uvedenú adresu alebo odberné miesto. Je možné dohodnúť aj iný spôsob dopravy a to podľa špecifikácie jednotlivej objednávky.

7) DODACIA LEHOTA

 • Dodacia lehota je v prípade tovaru na sklade spravidla do 48 hodín. V prípade tovaru, ktorý nie je skladom je dodacia doba 7-10 dní. Samozrejme po vzájomnej dohode oboch strán. V prípade, že niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás neodkladne kontaktovať a hľadať spoločné riešenia.

9) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

 • V prípade poškodeného alebo pokazeného tovaru, je kupujúci povinný okamžite informovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky na čísle +421 907 232 030. Za vady zapríčinené prepravou tovaru kuriérom/poštou nezodpovedáme.
 • Na zakúpený tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov v zmysle právnych predpisov SR. Pri produktoch kde výrobca poskytuje dlhšiu záručnú dobu, platí záručná doba stanovená výrobcom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.
 • Posudzovanie vád tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom SR.
  Predávajúci si vyhradzuje právo reklamovaný tovar vyskúšať.
 • Záruka sa nevzťahuje na:
  • spôsobené nesprávnym použitím výrobku
  •  nesprávnym skladovaním
  •  poškodením produktu
  • znečistením produktu

 Postup pri reklamácii

 •  informujte nás o reklamácii e-mailom, poštou alebo telefonicky.
  e-mail: mail@bohatazahrada.sk
  telefón: 0907 23 20 30
 •  kompletný tovar zašlite alebo doručte na našu prevádzku : Bohatá Záhrada, Košovská cesta 24, 971 01  Prievidza
 •  uveďte dôvod reklamácie a kontaktné údaje
 • doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru vydaný našou firmou je podmienkou pre uznanie záručnej reklamácie. V prípade, že uvedený doklad nemáte, bude reklamácia posudzovaná ako neplatná.
 • Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou spoločnosťou.

8) SPÔSOB PLATBY

 • platbou v hotovosti pri osobnom odbere. O platbe dostanete potvrdenie z registračnej pokladne, ktoré bude priložené k faktúre.
 • prevodom na náš bankový účet, IBAN: SK7702000000002903642054
 • Pri výbere platby na dobierku platbou v hotovosti pri prevzatí tovaru kuriérovi alebo prevádzkovateľovi odberného miesta.