Florcom Strešný substrát

9.26

SSI mobilná zeleň
pH 5,8- 6,0

Kategórie:
Popis

Substrát obsahuje:
50% drtený liapor
50% borkovaná rašelina frakcia 7-20mm
+100kg zeolitu /m3
štartovacie hnojivo 1,5kg/m3

Ďalšie informácie
Hmotnosť 25 kg